Verpleging

Een team van verpleegkundigen en zorgkundigen, onder leiding van één hoofdverpleegkundige per afdeling, staat in voor de dagelijkse verzorging van de bewoners. Zij werken nauw samen met de behandelende huisarts voor een optimale zorg. Aan elke bewoner wordt een verzorging op maat geboden, afgestemd op de noden en beperkingen van de bewoner.

 

Via een intern personenalarm kunnen bewoners in de afdeling Baron de Viron dag en nacht beroep doen op de assistentie van een verpleegkundige/zorgkundige. Bewoners in de afdeling Appelmanslaan staan onder constant toezicht van verpleegkundigen/zorgkundigen zodat een snelle interventie mogelijk is.