Ergotherapie

De ergotherapeuten in dilhome streven, samen met het interdisciplinair team, naar een optimale levenskwaliteit voor iedere bewoner. Binnen de ergotherapie staat "de zelfredzaamheid" van elk individu centraal, in functie van de activiteiten van het dagelijkse leven.

Een ergotherapeutische behandeling is dan ook gericht op het behouden van de mogelijkheden van de bewoner, rekening houdend met zijn/haar beperkingen, waarden en behoeften. De therapie is steeds afgestemd op de bewoner als individu, maar kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.

 

De ergotherapeuten zijn werkzaam binnen volgende domeinen:

░ ADL
individuele hulp bij bewoners die moeilijkheden ervaren bij het wassn, aankleden,...

░ Maaltijdbegeleiding
gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijke beleving van de maaltijd, rekening houdend met de individuele behoeften, mogelijkheen en beperkingen van de bewoner

░ Geheugentraining
actief trainen van het geheugen door middel va allerlei opdrachtn en geheugenspelen

ROT
ruimtelijke oriŰntatietraining streef naar het behoud van de dagelijkse oriŰntatie in de werkelijkheid (tijd, plaats, person) mat als doel het dementeringsproces te vertragen

░ Relaxatie en snoezelen
bewoners een ontspannen gevoel laten ervaren door middel van relaxatiebaden, voetbaden, handmassage,...

░ Bewegingstherapie en zitdansen
het gebruik van beweging, dans en muziek ter bevordering van de sociale, cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling

░ Reminiscentie
terugbikken in de tijd en herinneringen oproepen door middel van oude foto's, verhalen, muziek, voorwerpen,...