dilhome beschikt over een multidisciplinair team dat steeds klaarstaat voor de bewoners. De verschillende disciplines (verpleging, animatie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie,...) werken nauw met elkaar samen om de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.