In onze Bijzonder Zorgenafdeling aan de Appelmanslaan verblijven de meer zorgbehoevende en dementerende bewoners. Zij kunnen in een veilige omgeving vertoeven en worden volgens eigen behoeften nauwgezet begeleid door het verzorgend personeel.  

De dagindeling wordt aangepast aan de noden van de bewoner. Hulpbehoevende bewoners worden tijdens de maaltijden begeleid door het verplegend personeel (inclusief ergotherapeute en logopediste). Twee maal per dag wordt een animatieactiviteit op maat van de bewoners voorzien. Dit met het oog op het onderhouden van de mobiliteit en het stimuleren van sociale contacten. Daarnaast zorgen de ergotherapeuten ook voor individuele en gezamelijke ergotherapeutische sessies, met als doel het behouden van de mogelijkheden van de bewoner.